INFORMÁCIÓS ZÁRADÉK. WEBOLDAL FELHASZNÁLÓK.

A jelen dokumentum a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cégnél érvényes Információbiztonsági Irányítási Rendszer részét képezi és az elfogadott biztonságpolitikák szerinti terjedelemben alkalmazandó.

Az ezen dokumentumban előterjesztett információk a Személyes Adatok Adatkezelőjének az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (GDPR rendelet) 13. cikke szerinti kötelességének való elégtételét képezi.

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ADATKEZELŐJÉRŐL

A személyes adatok Adatkezelője a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., székhelye Gdansk, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, adószáma 5840201186, Statisztikai száma 008102970, Cégbejegyzési száma 0000021573.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos valamennyi kérdésben fordulhat a Személyes Adatok Adatkezelőjéhez a következő módon:

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAIRÓL, JOGI ALAPJÁRÓL ÉS IDŐSZAKÁRÓL.

A FELDOLGOZÁS CÉLJA

A FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

A FELDOLGOZÁS IDŐSZAKA

Marketing tevékenység.

A feldolgozás elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, marketing tevékenység végzéséből álló célja számára.

Az ellenkezés bejelentésének idejéig.

A weboldalak megfelelő működésének biztosítása.

A feldolgozás elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekéből (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont) eredő, az adatkezelő weboldalának kezeléséből álló célja számára.

Az érvényes ellenkezés benyújtásának idejéig, vagy a weboldal használatának befejezéséig.

 

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVEVŐIRŐL

Az Ön személyes adatai a következő átvevő kategóriáknak kerülhetnek bemutatásra:

Az adatok kizárólagosa megbízható átvevők számára kerülnek bemutatásra és csak a Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. cég számára nyújtott szolgáltatás tekintetében szükséges terjedelemben.

INFORMÁCIÓ AZ ADAT ÉRINTETTJÉNEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL.

Az Ön személyes adatainak feldolgozására való tekintettel Önt ezen adatokkal kapcsolatban a következő jogok illetik meg:

A KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ.

A Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., webhelyeinek használata nem igényli meg a személyes adatok megadását.

INFORMÁCIÓ AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALRÓL, EBBEN A PROFILOZÁSRÓL.

Az Ön személyes adatai szolgálhatják a cookie fájlok segítségével gyűjtött információk alapján történő automatizált döntéshozatalt, ebben a profilozást.

INFORMÁCIÓ AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TERÜLETÉN KÍVÜLRE.

Az Önök cookie fájlok és egyéb hasonló technológiák alapján automatikusan gyűjtött személyes adatai harmadik országokba, tehát az Európai Gazdasági Területen kívülre kerülnek átadásra az elemző és marketing szolgáltatások szállítóinak (Facebook, Google) eszközeinek igénybevétele kapcsán.